Adrese    Skatīt Karti ›

Elizabetes iela 101
LV-1050, Rīga, LATVIA

Kontakti

Recepcija: +371 67 869 900
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Mercure garantē labāko cenu

Skaidrojums

Ja tiešsaistē rezervēsit numuru viesnīcā Mercure vietnē www.mercure.com, bet tad 24 stundu laikā atradīsit līdzvērtīgu piedāvājumu tai pašai viesnīcai citā vietnē, kura cena būs zemāka (atskaitot nodokļus par brīvdienām, bet iekļaujot rezervācijas maksu), mēs ne tikai apkalposim jūs par zemāko cenu, bet arī nodrošināsim jums vēl arī 10 % atlaidi.

Garantijas darbība

Labākās cenas garantija darbojas attiecībā uz numuru rezervēšanu viesnīcās Mercure, to noformējot vietnē www.mercure.com, rezultātā saņemot rezervācijas apstiprinājuma kods.

Lai iesniegtu pretenziju saistībā ar labākās cenas garantiju, jums jāaizpilda tiešsaistes pretenzijas veidlapa vietnē www.mercure.com.

Piemērojamie tarifi un izņēmumi

Labākās cenas garantija attiecas tikai uz numuru rezervēšanu viesnīcā Mercure, izņemot kompleksos pakalpojumu piedāvājumus un īpašos piedāvājumus (tajā skaitā viesnīcas piedāvājumus, transporta pakalpojumus vai jebkādus citus pakalpojumus, kas saistīti ar numuru rezervāciju).Tarifiem, uz kuriem attiecas labākās cenas garantija, jābūt publicētiem un pieejamiem rezervēšanai, izņemot:

  • - grupu tarifus
  • - korporatīvos tarifus
  • - konferenču un semināru organizatoriem piedāvātos tarifus
  • - Accor partneriem un līdzstrādniekiem piedāvātos tarifus
  • - Accor līdzstrādniekiem piedāvātos tarifus

Numuru veidi

Labākās cenas garantija darbojas attiecībā uz līdzvērtīgu numuru tam, kāds rezervēts vietnē www.mercure.com.

Līdzvērtīgā tipa numuram jābūt pieejamam rezervēšanai citā vietnē tajā laikā, kad pretenziju pārbauda Accor klientu apkalpošanas nodaļa.

Datumi un uzturēšanās ilgums

Labākās cenas garantija attiecas uz tiem pašiem datumiem, kādiem veikta rezervācija vietnē www.mercure.com.

Izskatot pretenzijas attiecībā uz rezervējumu vairākām secīgām naktīm (tajā pašā viesnīcā), labākās cenas garantija attiecas uz tarifu par vienu nakti nevis uz summu par visu uzturēšanās laiku.

Valūta

Ja atšķirīgajā vietnē konstatētais tarifs uzrādīts valūtā, kas atšķiras no vietnē www.mercure.com izdarītajā rezervācijā izmantotās, Accor klientu apkalpošanas nodaļa pārrēķinās summu tajā valūtā, kāda tiek izmantota vietnē www.mercure.com.

Veicot šo darbību, tiks izmantots Accor maiņas kurss, kas norādīts vietnē www.mercure.com sākotnējās rezervācijas izdarīšanas laikā.

Pēc tarifa konvertācijas Accor patur tiesības atteikt apmierināt pretenziju, ja tarifu starpību radījusi dažādajās vietnēs izmantoto maiņas kursu atšķirība.

Pārdošanas nosacījumi

Lai piemērotu labākās cenas garantiju, pārdošanas nosacījumiem attiecībā uz tarifu atšķirīgajā vietnē pilnīgi precīzi jāatbilst rezervēšanas tarifa pārdošanas nosacījumiem vietnē www.mercure.com.

Tas īpaši attiecas uz:

  • - priekšapmaksas un depozīta prasībām
  • - atcelšanas nosacījumiem
  • - nosacījumiem attiecībā uz rezervācijas maiņu

Pretenzijas noformēšana

Pretenzijas veidlapa pieejama vietnē www.mercure.com. Obligāti aizpildāmie lauki jāaizpilda pienācīgi. Iesniegumiem jāpievieno pieprasītie dokumenti. Visas nepilnīgi aizpildītās veidlapas, nepareizi aizpildītās veidlapas, veidlapas ar nesalasāmiem dokumentiem vai nepilnīgu pievienoto dokumentu kopumu netiks izskatītas.

Pretenzija jāiesniedz 24 stundu laikā pēc rezervācijas noformēšanas vietnē www.mercure.com un ne vēlāk kā 72 pirms apmešanās viesnīcā. Ja numurs rezervēts vēlāk kā 72 stundas pirms apmešanās, labākās cenas garantija nav piemērojama.

Pretenziju apstrāde

Kad pretenziju pārbaudījusi klientu apkalpošanas nodaļa, ja jūsu pretenzija atbilst visiem nosacījumiem, tiks piemērota labākā cena гарантия. Klientu apkalpošanas nodaļa nosūtīs jums elektronisku paziņojumu ar jūsu rezervācijas apstiprinājuma kodu un jaunu tarifu, kas darbojas attiecībā uz jūsu rezervāciju.

Ja pretenzija iesniegta attiecībā uz tarifu ar priekšapmaksu, viesnīca atmaksās jums cenas starpību, pārskaitot uz tās kartes kontu, kas izmantota priekšapmaksā caur vietni.

Ja pretenzija neatbilst labākās cenas garantijas nosacījumiem, klientu apkalpošanas nodaļa jums nosūtīs elektronisku ziņоjumu, kurā būs norādīts, ka minētā garantija nav piemērojama.

Ja vēlaties atcelt rezervējumu, kas veikts www.mercure.com, darbosies šajā vietnē publicētie pārdošanas nosacījumi.

Sākotnējais viesnīcas tarifs

Izrakstoties no viesnīcas, jums būs jāsedz uzturēšanās izmaksas, ko apstiprinājusi klientu apkalpošanas nodaļa, kā arī visi pārējie rezervācijā neiekļautie pakalpojumi (restorāns, bārs u.c.).

Ja uzturēšanās izmaksas jau segtas, rezervējot numuru, izrakstoties no viesnīcas būs jāsedz tikai rezervācijā neiekļautās izmaksas (restorāns, bārs u.tmldz.).

Veicināšanas punkti tiek ieskaitīti Accor lojalitātes karšu īpašniekiem saskaņā ar faktisko tarifu, pēc kāda apmaksāta uzturēšanās viesnīcā.

Atbildība

Accor neuzņemas nekādu atbildību par izdevumiem, kādi var rasties, atceļot jebkādu rezervāciju, kas izdarīta jebkurā citā vietnē, izņemot www.mercure.com.

Accor patur tiesības mainīt labākās cenas garantijas piemērošanas nosacījumus vai pārtraukt tās darbību jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma.